Behandlingar

På följande sidor har jag med små dagboksanteckningar skrivit ner hur jag mått efter varje cytostatikabehandling. Den sjätte behandlingen blev inställd, därav bara fem.

Cytostatika del 5 – fr.o.m 10 juni 2013

Cytostatika del 4 – fr.o.m 15 maj 2013

Cytostatika del 3 – fr.o.m 24 april 2013

Cytostatika del 2 – fr.o.m 3 april 2013

Cytostatika del 1 – fr.o.m. 13 mars 2013

Strålbehandling

Antihormonell behandling

Rehabilitering

Arbetsträning

Rekonstruktion DIEP-lambå

Rehabilitering ingår inte i bröstcancerbehandlingen, som cellgifter och strålning. Det är något som i bästa fall erbjuds, men som man själv kan be att få remiss till – om man känner till att det finns. Därför har jag gjort en sida om det också, för det är något jag tycker alla borde åka på! Läs om rehabilitering här>>>

Arbetsträning ingår naturligtvis inte heller i behandlingen, men jag vill hävda att arbetsträningen är ett led i tillfrisknandet, även om man egentligen känner sig trött och utsliten, med värk och förvirring som en ständig följeslagare. Läs om arbetsträning här>>>