Logg

Behandlingsplan:

Först en cocktail av tre olika cytostatika, så kallad FEC.
Fluorouracil
Eventuella biverkningar: Sköra slemhinnor med blåsor i mun och svalg • Irriterade, rinnande ögon • Illamående & kräkningar • Diarré • Håravfall • Försämrat immunförsvar
Epirubicin
Eventuella biverkningar: Håravfall • illamående & kräkningar • Försämrat immunförsvar
Cyklofosfamid
Eventuella biverkningar: Sköra slemhinnor främst ögonirritation • Blåskatarrliknande besvär • Halsbränna • Torr hud • Försämrat immunförsvar

13/3 behandling 1 klart!    och följderna blev →
3/4   behandling 2 klart!    och följderna blev →
24/4 behandling 3 klart!    och följderna blev →

————————————————–

De tre sista gångerna behandling med annan cytostatika

Docetaxel Actavis (Taxotere)
Eventuella biverkningar: Skelett- led- & muskelvärk • Feber • Håravfall (spelar visst inte längre någon roll) • Trötthet • Fjällande hud i handflator och under fötterna • Nagelkvaliteten försämras • Illamående och diarré • Försämrat immunförsvar • Smakbortfall

15/5 behandling 4 klart!    och följderna blev →
10/6 behandling 5 klart!    och följderna blev →
1/7   behandling 6  Inställt på egen begäran

————————————————-

Medicinlista i samband med cytostatika:

Tramadol STADA 50mg kapslar mot värk:
Eventuella biverkningar: Illamående och yrsel • Kräkningar • Förstoppning • Muntorrhet • Huvudvärk • Frånvarokänsla • Svettningar

Zarzio, för att öka produktion av vita blodkroppar:
Eventuella biverkningar: Ben- led och muskelvärk • Ökad risk för blödning och blåmärken • Blek hud • Svaghet • Andfåddhet • Näsblod • Huvudvärk • Förstorad mjälte • Diarré

Betapred:
Eventuella biverkningar: Rubbningar i saltbalansen • Kroppens infektionsförsvar kan hämmas • Infektioner, t ex tuberkulos kan blossa upp • Hämning av binjurebarkfunktionen • Förhöjt blodsocker • Benskörhet • Muskelsvaghet • Hudförtunning • Ökad risk för blodproppPsykisk obalans

————————————————-

Hormonbehandling:

Letrozol antihormonella tabletter varje dag i 5 år
Eventuella biverkningar: klimakteriebesvär såsom svettningar och torra slemhinnor • trötthet • värk i skelett, muskler och leder • huvudvärk • yrsel •  illamående • muntorrhet • ökad risk för benskörhet och mycket mera…

Exemestan – antihormonella tabletter
På grund av extrem muntorrhet bytte jag Letrozol mot Exemestan efter c:a 1½ år.
Eventuella biverkningar: sömnsvårigheter • huvudvärk • värmevallningar • illamående • ökade svettningar • muskel- och ledvärk (inklusive artros, ryggvärk och inflammation och stelhet i lederna) • trötthet • aptitlöshet • depression • yrsel och mycket mera…

Mot stelhet i leder och muskler i samband med antihormontabletter:
Saroten
antidepressiv medicin som visat sig ha effekt mot smärta. Hjälpte mig redan efter två dagar. Dock varade det bara i två månader sen kom stelheten smygande igen, ökade dosen men det hjälpte inte. Drabbades dessutom av en outhärdlig muntorrhet efter ett tag och slutade med Saroten efter c:a 4 månader.

————————————————-

Strålbehandling 5 dagar i veckan i 5 veckor – i Lund
Eventuella biverkningar: Trötthet • Rodnad i huden • Blåsor på huden • Lymfödem i armen

Klådstillande:
Locoid kortisonsalva
Tavegyl klådstillande tabletter

————————————————-

Bröstrekonstruktion DIEP-lambå
Tavegyl
klådstillande tabletter (det kliar i såren när de läker)
Zinktabletter för bättre läkning och snyggare ärr

Zink används rikligt av kroppen för läkning av alla sår. Zinktillskott är mycket effektivt före och efter operationer och vid benbrott, olyckor och andra skador och sår. Zink påskyndar sårläkning tillsammans med C-vitamin och pantotensyra. I en studie med 20 deltagare undersöktes sambandet mellan zinktillförsel och sårläkning. Man fann att ett zinktillskott ökade läkningsprocessen trefaldigt. Vidare fann man att stora sår läkte 43 procent snabbare med orala tillskott av zink.
Läs mer >>