Biverkningar

Här har jag samlat mina biverkningar och upplevelser av de olika behandlingar jag fått. De kan av förklarliga skäl inte jämföras med andras, men kanske kan ge en fingervisning om vad man kan förvänta sig.

FEC biverkningar >>

Taxotere biverkningar >>
  – lossnar dina naglar efter Taxotere? Läs mer här >>

Strålning biverkningar och tips >>

Antihormonell behandling, biverkningar >>